přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 28. září 2017

2Q - Prodeje v regionech vyšší než v Praze


Celkový počet nových bytů, který se prodal v regionech, přesáhnul objem realizovaný v hlavním městě. Za celý loňský rok to přitom bylo naopak. Počet prodaných pražských bytů byl za uvedené období celkově o 1650 větší, než tomu bylo v regionech. 

pondělí 25. září 2017

2Q - Nabídka nových bytů v regionech roste


Nabídka dostupných bytů se v celé ČR zvedla ze 4700 na 5 590 dostupných bytů, což v kvartálním srovnání znamená nárůst o téměř 20 a meziročním dokonce o 60 %. Průměrná cena těchto bytů činila 47 608 Kč s DPH/m2, tedy o 4,5 % více než v předchozím čtvrtletí. V meziročním srovnání se jedná o nárůst o 13,3 %.

středa 20. září 2017

2Q - V Brně po rekordním roce 2016 přichází útlum


Útlum nabídky hlásí vedle Prahy rovněž jihomoravská metropole. To se ve druhém čtvrtletí odrazilo v relativně nízkém objemu prodejů, který v meziročním srovnání dokonce poklesnul o necelých 45 procent. V kvartálním srovnání se jednalo o nárůst 35 %, přesto je to mnohem méně, než v celé řadě předchozích kvartálů. 

pátek 15. září 2017

2Q - Téměř polovina bytů prodána v Praze 5 a Praze 9


Z pohledu jednotlivých městských částí se mezikvartálně výrazněji zvýšil podíl páté a deváté městské části. V obou lokalitách se dohromady prodala téměř polovina bytů v Praze. Na druhou stranu klesl význam Prahy 10, kde tento podíl snížil z původních 18,5 na 9,8 %. Ostatně velký pokles významu této lokality sledujeme rovněž u nabízených bytů. 

úterý 12. září 2017

2Q - Cena roste také na úrovni jednotlivých dispozic


Dlouhodobě největší podíl prodaných bytů připadá na dispozice 2+kk a 3+kk. Tento poměr se nezměnil ani ve druhém čtvrtletí, kdy na byty ve velikosti 2+kk připadlo 32,7 a na byty 3+kk 30,2 procent bytů. Oproti předchozímu období však došlo k významnému nárůstu jejich průměrné ceny na m2. Ta stoupla v případě 2+kk o 12 a v případě 3+kk o 6 procent. 

pátek 8. září 2017

2Q - Ceny prodávaných bytů nadále rostou


Ve druhém čtvrtletí došlo k mezikvartálnímu zrychlení dynamiky zdražování prodaných bytů. Zatímco tentokrát činil tento růst 5 procent, v předchozím období se jednalo o necelé 1 procento. Meziročně pak ceny povyrostly o 15 procent. Vzhledem ke stejnému období z roku 2015 se jedná o nárůst o 36,6 %! Pro srovnání: průměrná cena nabízených bytů za stejné období vzrostla dokonce o 40 %.

středa 6. září 2017

2Q - V rámci prodejů stále narůstá vyšší segment


V řádu stovek procent narostl meziročně podíl prodaných bytů, které byly ve druhém čtvrtletí v cenových hladinách od 80 000 Kč s DPH / m2. Nejvýrazněji, o plných 651 %, tento segment vzrostl u bydlení, jehož cena přesáhla 100 000 Kč s DPH / m2. Uvedená cenová kategorie proto již také tvoří téměř 9 % všech prodaných bytů. 

pátek 1. září 2017

2Q - I střední segment prodaných bytů mizí


Jestliže se na počátku roku 2017 poprvé za sledované období prodalo méně než 1 % bytů s cenou pod 45 000 s DPH / m2, což v absolutních počtech znamená pouze jednotky bytů, ve druhém čtvrtletí se tento segment z prodejů ztratil úplně. Růst průměrné ceny prodaných bytů navíc způsobil, že se tentokrát dále snížil podíl bytů, které jsou v pásmu od 45 000 do 60 000 Kč s DPH/m2. Naopak byty s průměrnou cenou nad 60 000 Kč s DPH/m2 posílily z předchozích 80 na aktuálních 87 procent.

středa 30. srpna 2017

2Q - Vývoj prodejů se postupně zbržďuje


Měsíční prodeje se v posledních měsících, až na několik málo výjimek, pohybují pod trendovou křivkou. Důvodem je neuspokojivá situace na trhu s bydlením, což nabourává původní obchodní modely, které stály na předpokladech, že jaro a léto zpravidla patří k prodejně vysoce nadstandardním obdobím.

čtvrtek 24. srpna 2017

2Q - Predikovaný scénář prodejů se začíná naplňovat


Vývoj situace ve druhém kvartále částečně potvrdil předpoklad, že se v celém letošním roce prodá pravděpodobně nižší počet bytů, než tomu bylo vloni. Ve druhém čtvrtletí se prodalo 1 500 bytů, což je hned o 250 méně, než tomu bylo ve stejném období vloni. Jedná se o 15procentní pokles. O tom, že se jedná nejspíše o dlouhodobější trend, svědčí rovněž to, že o 250 bytů méně než před rokem se prodalo i v prvním čtvrtletí.

úterý 22. srpna 2017

2Q - Nejlevnější nájmy očekávaně na periferiích


Největší nabídka dostupných pronajímaných bytů je v Praze 5, kde se nachází přes 17 % všech bytů v Praze. V Praze 4 vzrostla zásoba bytů k pronájmu z 11,9 na více než 14 % bytů. Naopak v Praze 2 se snížila z 13,3 na 11,63 % bytů. Okolo hranice 10 % se stále pohybuje Praha 9.

čtvrtek 17. srpna 2017

2Q - Dočasná mezikvartální stagnace nájmů v Praze


Na trhu bylo v rámci druhého pololetí přes 8 700 dostupných pronajímaných bytů. Průměrný nájem byl ve druhém čtvrtletí 19 949 Kč/měsíc, což je o zhruba 10 procent méně než v předchozím čtvrtletí, kdy se jednalo o hodnotu 21 941 Kč/měsíc. Výše nájmu se uvádí bez poplatků za byt. Medián byl 15 000 Kč/měsíc, tedy o necelých 10 procent méně než předtím, kdy dosáhnul výše 16 500 Kč/měsíc. 

úterý 15. srpna 2017

2Q - Secondhandy v Praze o 10 - 20 % levnější


Nejvyšší ceny za secondhandové bydlení jsou v centru hlavního města. V Praze 1 pak dokonce převyšují ceny za bydlení nové. V ostatních městských částech je tomu naopak s tím, že tento rozdíl je od 4,9 (Praha 10) až po 28,7 (Praha 5) procenta. Nutno dodat, že v předchozím období byl tento rozdíl ještě výraznější. Týkalo se to jak Prahy 2, tak v Prahy 8. Důvodem je především fakt, že jakmile se v rámci zkoumané městské části objeví jeden, či dokonce hned více nadstandardních nových bytových projektů, disproporce mezi cenami nových a secondhandových bytů se zvyšuje. 

čtvrtek 10. srpna 2017

2Q - Trh secondhandů v Praze pozvolna roste


Ve 2Q 2017 jsme na secondhandovém trhu v Praze evidovali zhruba 8700 dostupných bytů. V podstatě se jedná o stabilizovanou situaci, která přetrvává již od poloviny loňského roku. Počet nabízených starších bytů se každý kvartál pohybuje okolo hranice 9 tisíc jednotek. Díky neustálému zmenšování primárního trhu dosáhne pravděpodobně již brzy trh secondhandový trojnásobnou velikost.

úterý 8. srpna 2017

2Q - Průměrná cena za metr nepolevuje v růstu


Ve druhém čtvrtletí se ještě prohloubil význam páté městské části na celkové skladbě nabízených bytů. Jestliže v prvním kvartálu činil tento podíl 24, ve druhém už dosahoval 29,2 %. Ve srovnání s ostatními městskými částmi (bez Prahy 1 a Prahy 2) zde byla druhá nejvyšší průměrná cena na m2, když činila 95 208 Kč s DPH/m2. Odhadovaná hodnota nemovitostí určených k prodeji se zde proto také zvýšila o 19,3 % z původních 6,2 na 7,4 miliardy korun. 

čtvrtek 3. srpna 2017

2Q - Průměrná cena bytu v Praze je již 6,6 mil. Kč


Zásadní struktura nabídky se v dlouhodobém měřítku mění velmi nepatrně, drobné výkyvy je však možné sledovat pravidelně. Největší podíl připadá stále na 2+kk. Uvedený segment oproti předchozímu čtvrtletí posílil z původních 31,9 na aktuálních 34 procent. U 3+kk se podíl v zásadě nemění, v 1. čtvrtletí byl totiž jen o 0,1 procenta menší než ve druhém. Daleko za nimi jsou teprve 4+kk (17,5 %) a 1+kk (13,3 %).   

2Q - Cena dostupných bytů za dva roky o 40 % vyšší


V průběhu druhého čtvrtletí se zásoba nově dostupných bytů mírně navýšila. S tím však byl spojený rovněž další růst průměrné ceny, která tak meziročně zdražila téměř o čtvrtinu. Od léta roku 2015 pak narostla o plných 40 procent.

pondělí 31. července 2017

2Q - Rostou jen cenově nadstandardní segmenty


Na trh se dodává mnohem méně nových bytů, než vyžaduje poptávka. I tyto nové byty však vstupují do prodeje s mnohem vyšší cenou, než tomu bylo před rokem. A vzhledem k tomu, že poptávka stále převyšuje nabídku, první se zpravidla prodávají byty s nižší cenou.

pátek 28. července 2017

2Q - Vše směřuje k jedinému segmentu starého vzoru


Analýza segmentace tak, jak ji prezentujeme od polovinu roku 2013, přestává v současné době fungovat. V podstatě se rozpadla na pouhé 2 segmenty, přičemž dominantní z nich zabírá celých 89 % trhu. 

2Q - Nabídka stále velmi nízká

 

Nabídka dostupných bytů se ve čtvrtletním srovnání mírně navýšila, a to o 150 bytových jednotek. Ve středně i dlouhodobém výhledu však v zásadě pokračuje sestupný trend, který začal již v polovině roku 2015. Zásoba bytů, které se od té doby na trhu nabízí, totiž klesla již téměř o polovinu. Před rokem se nabízelo o necelou čtvrtinu bytů více než na konci letošního druhého čtvrtletí.

úterý 25. července 2017

2Q - Úvod: V regionech hlásí optimismus


Prodlužování povolovacích procesů pro nové developerské projekty je charakteristické zejména pro Prahu. V regionech, jak ukázala data, se prodalo 1670 bytů, tedy o 170 více než v hlavním městě. Nejvíce se na tom podílel Středočeský, Jihomoravský a Plzeňský kraj. Naopak nejméně se opět prodalo na Vysočině, v Moravskoslezském kraji i kraji Královehradeckém.

čtvrtek 20. července 2017

2Q - Úvod Praha: Nesoulad na trhu trvá


Druhý kvartál roku 2017 ukázal, že domácí realitní trh stále provází značný nesoulad nabídky s poptávkou. Přestože počet nových dostupných bytů v Praze čtvrtletně mírně narostl, jejich průměrná cena poprvé převýšila hranici 85 tisíc korun za m2. Před rokem to přitom bylo necelých 70 tisíc korun za m2. Podle celé řady expertů se přitom nejedná o konečný stav, ceny by se v dalším období mohly ještě více navyšovat.

úterý 18. července 2017

1Q - Poptávka v regionech meziročně vyrovnanáNa počátku roku bylo v regionech ČR prodáno 1430 nových bytů, což je téměř stejné množství, jako tomu bylo v loňském roce ve 4Q. Při srovnání s výsledky v Praze a Brně se tedy jedná pozitivní vývoj. Meziročně jde ovšem o 26,7% navýšení, což již značí velký posun.

čtvrtek 13. července 2017

1Q - Nabídka v regionech pozitivnější než v Praze


V makrovýsledcích se počátek roku nesl v regionech v pozitivním duchu. Problémy pronásledující hlavní trhy v Praze a Brně totiž v tuto chvíli žádným způsobem nezatěžují ostatní kraje. Tam je situace mnohem optimističtější.

pondělí 10. července 2017

1Q - Přichází v Brně po silném roce 2016 pokles?


Vzhledem k brněnským rekordním výsledkům po téměř všechny kvartály loňského roku budeme v roce 2017 zřejmě každé čtvrtletí sledovat meziroční pokles. V 1Q tento pokles započal, s prodeji 220 bytů se jedná o 29% pokles ve srovnání s koncem roku 2016.  Meziroční pokles pak dosáhnul 39 %.

pátek 30. června 2017

středa 28. června 2017

1Q - Nejvíce se prodávají 2+kk


Z hlediska dispozic se v prvním kvartále 2017 poptávka opět soustředila zejména na 2+kk (35,7 procenta), za nimiž však byly v těsném závěsu 3+kk (30,8 procenta). Následovaly 1+kk (16,6 procenta) a 4+kk (14,0 procenta).

pátek 23. června 2017

1Q - Křivky nabídkové a prodejní ceny se rozevírají


Rapidní růst průměrné ceny dostupných bytů byl křivkou průměrné ceny prodávaných bytů reflektován pouze do podzimu 2016. Na konci loňského roku i v 1Q 2017 sledujeme pozvolnou kulminaci této křivky. Která se po vzájemně propojeném růstu začala chovat poněkud neočekávaným směrem.

čtvrtek 22. června 2017

1Q - Nejdražší segment narostl meziročně trojnásobně


Detailní pohled na segmentaci potvrzuje výše uvedené a přidává několik dalších postřehů navrch. Prodeje nejlevnějších bytů neexistují, důvod je jednoduchý – na trhu neexistují. Meziročně jejich prodeje poklesly o téměř 100 %.

pátek 16. června 2017

1Q - Byty pod 45 000 Kč/m2 se již neprodávají


Na počátku roku 2017 se poprvé za sledované období prodalo méně než 1 % bytů s cenou pod 45 000 s DPH / m2, což v absolutních počtech znamená pouze jednotky bytů. Střední segment poklesl na úroveň 20 % a většina bytů je již s cenou nad 60 000 Kč s DPH / m2.

středa 14. června 2017

1Q - Měsíční prodeje zvolňují


Trendová křivka měsíčních prodejů naznačovala v letních obdobích blížící se kulminaci. Ještě říjnové a listopadové prodeje nastavený trend potvrzovaly. Prosincový rekordní výsledek trendovou křivku nepatrně vychýlil na mírný růstový posun. Další vývoj v zimních měsících potvrdil vývoj trendové křivky. Již téměř rok (výjimkou je prosinec 2016) se všechny měsíční prodeje pohybují pod tímto výhledem.

pátek 9. června 2017

1Q - Vývoj cen hypoték


Dalším poněkud rizikovým faktorem, který může zahýbat s náladou poptávajících, je vývoj cen hypoték a také podmínky pro jejich získání. Průměrný úrok (podle hypoindex.cz) už od počátku roku pozvolna roste, nicméně stále zůstává pod hranicí 2,0 %.

čtvrtek 8. června 2017

1Q - Pokračování prodejního růstu ohroženo


Vývoj situace na straně nabídky znamená velké ohrožení sedmiletého tržního růstu. V prvním čtvrtletí 2017 se prodalo 1350 nových bytů. I přes mezikvartální pokles (- 27 %), který pro danou situaci není zcela vypovídající a meziroční pokles 15,6 %, je stále ještě možné mluvit o pozitivní náladě poptávky.

pátek 2. června 2017

1Q - 31 % nabízených nájemních bytů jsou 2+kk


Třetinu všech bytů nabízených k pronajmutí tvoří dvoupokojový byt s průměrnou výměrou 48,7 m2. Zájemci v průměru za tento byt zaplatí měsíčně 14 437 Kč bez poplatků, což je téměř o 2 000 Kč více než v předchozím období. Ve sledovaném období oproti konci roku 2016 všechny průměrné ceny vzrostly.

středa 31. května 2017

1Q - Největší nabídka nájemního bydlení na Praze 5


Na trhu bylo na začátku roku 2017 k dispozici přes 8 700 dostupných pronajímaných bytů. Průměrný nájem je již 21 941 Kč/měsíc bez poplatků za byt a medián 16 500 Kč/měsíc. Tato čísla jsou ve své podstatě neuchopitelná, a proto je důležité se detailněji podívat na nájemní trh po městských lokalitách a také dispozicích, ve kterých jsou nabízeny. Větší výpovědní hodnotu má také ukazatel průměrného nájmu vypočítaného na metr čtvereční pronajímané plochy.

pátek 26. května 2017

1Q - Praha 4 nabízí nejvíce starších bytů ke koupi


Největší je nabídka dostupných secondhandových bytů v Praze 4, kde se nachází 18,7 % všech bytů v Praze. Velký podíl nabídky nalézáme rovněž v Praze 5, 8, 9 a 10, kde je možné vybírat dohromady z 56,0 % všech dostupných bytů. Nabídka je po celé Praze rozložena mnohem rovnoměrněji, než je tomu u bytů nových (průměrná odchylka je 4,9 %, zatímco u novostaveb je to téměř 6 %).

středa 24. května 2017

1Q - Taktéž seconhadové byty zdražují


V 1Q 2017 jsme na secondhandovém trhu v Praze evidovali zhruba 9300 dostupných bytů, což znamená mezikvartální pokles o necelé 1 %. V podstatě se jedná o stabilizovanou situaci, která přetrvává již od poloviny loňského roku. Díky neustálému zmenšování primárního trhu dosáhne pravděpodobně již brzy trh secondhandový trojnásobnou velikost.

pátek 19. května 2017

1Q - Růst cen je celopražským tématem


Rozložení nabídky dostupných nových bytů v Praze se v mezikvartálním srovnání příliš nezměnilo. Pozice si mezi sebou vyměnila pouze Praha 4 a Praha 10. Po několik čtvrtletních období je pro developery stále nejzajímavější Praha 5 a Praha 9, kde se vyskytuje přes dvě pětiny dostupných bytů.

středa 17. května 2017

1Q - Struktura dispozic se příliš nemění


Zásadní struktura nabídky se v dlouhodobém měřítku mění velmi nepatrně, drobné výkyvy je však možné sledovat pravidelně. Od předchozího čtvrtletí sledujeme pokles nejmenších garsonek (- 3,1 %). V cenících developerů lze nalézt nejvíce bytů s dispozicí 2+kk (31,9 %). Jen nepatrně méně je pak bytů 3+kk (31,7 %).

čtvrtek 11. května 2017

1Q - Růst průměrné ceny se nezastavuje


Od poloviny roku 2015, konkrétně od 2Q, evidujeme neustálý růst průměrné ceny nových bytů za m2. Vývoj křivky průměrné ceny dostupných bytů inverzně kopíruje křivku vývoje zásoby dostupných bytů. U obou byl zlomovým obdobím právě druhý kvartál 2017. 

úterý 9. května 2017

pátek 5. května 2017

1Q - Na trhu existují pouze dva cenové segmenty


Analýza segmentace tak, jak ji prezentujeme od polovinu roku 2013, přestává v současné době fungovat. V podstatě se rozpadla na pouhé 2 segmenty, přičemž dominantní z nich zabírá celých 82 % trhu. Z toho je patrné, že na trhu se vyskytuje valná většina bytů dražších než 60 000 Kč s DPH / m2. Naopak nejlevnější byty lze počítat v jednotkách kusů. Což výrazně ovlivňuje budoucí poptávku, protože se eliminuje nabídka pro cílovou skupinu rekrutující se ze střední třídy.  

úterý 2. května 2017

1Q - Nabídka se za dva roky zmenšila na polovinu


Nabídka dostupných bytů se za poslední rok ztenčila o 35,2 % (z 5250 na 3450). Zásoba klesá již 24 měsíců v řadě. Od počátku propadu, který nastal na konci 2Q 2015, se jedná o propad ve výši 50,7 %. V posledním čtvrtletí se nabídka znovu zúžila o dalších 550 dostupných bytů.

čtvrtek 27. dubna 2017

1Q - Úvod II: Nájmy, secondhandy a regiony


Primární pražský trh podstatně ovlivňuje také dva napojené trhy. Nabídku secondhandových a nabídku nájemních bytů. Na obou trzích vidíme podobné nálady. Nepatrně se zvyšuje nabídka za stejného růstu cen.

úterý 25. dubna 2017

1Q - Úvod I: Ceny stále šplhají vzhůru


Po pesimisticky vyhlížejícím konci roku 2016, kdy se zásoba dostupných bytů propadla na kritickou úroveň 4000 bytů, se černý scénář nezměnil. Zásoba stále padá a na konci prvního čtvrtletí 2017 se pokles prohloubil o dalších několik stovek bytů. Aktuální nabídka čítá již pouze 3450 dostupných bytů. 

pátek 21. dubna 2017

4Q - Ve 2016 se prodalo v ČR 5000 bytůV zimě bylo v regionech ČR prodáno 1450 nových bytů, což je zhruba stejné množství, jako tomu bylo v loňském roce ve stejném období. Za celý rok 2016 se zde podařilo prodat přes 5000 bytů, což je oproti roku 2015 mírný nárůst o 2 %.

úterý 18. dubna 2017

4Q - V regionech je situace nabídky stabilizovanáV českých regionech se celoplošně situace příliš nemění. Sledujeme lokální výkyvy, které se odehrávají především v těch nejživějších regionech (Jihomoravský, Středočeský a Plzeňský kraj), které jsou po Praze také ty největší. Evidujeme okolo 4500 dostupných bytů, kdy celé dvě třetiny zásoby naplňují právě tyto tři regiony. 

středa 12. dubna 2017

4Q - Rok 2016 byl pro Brněnský development rekordní


Prodeje bytů v novostavbách v Brně dál rostou. V posledním období roku 2016 se prodalo 312 bytů, což ke konci prosince 2016 znamená nárůst o 21 % oproti létu stejného roku. Meziroční srovnání čtvrtých kvartálů ukazuje dokonce 31 % navýšení.

pátek 7. dubna 2017

4Q - Rok 2016 tahnou prodejně lokality Praha 5, 9 a 10


V letošním roce jsme mohli sledovat jednotvárný vývoj z hlediska prodávaných bytů v jednotlivých městských obvodech v Praze. 4Q nebyl výjimkou a jen potvrdil celoroční dominanci lokalit Praha 5, Praha 9 a Praha 10. Prodeje jsou jednoznačným odrazem nabídky, jelikož se v těchto městských částech nachází přes 55 % všech dostupných bytů. 

úterý 4. dubna 2017

4Q - Nejlákavějším zbožím stále 2+kk


Poptávce neustále dominují dvoupokojové byty, jejichž prodej zaznamenal na konci roku 2016 téměř 40% podíl. S odstupem cca 15 % je pro kupující zajímavá dvojice dispozic garsonek nebo 3+kk. Průměrná cena všech bytů na trhu je již asi 4,8 mil Kč s DPH. Při pohledu na jednotlivé dispozice atakuje průměrná cena garsonek hranici 3 milionů. 2+kk jsou již na úrovni celých 4 miliónů.